Odstoupení od kupní smlouvy

Právo odstoupení spotřebitele od smlouvy v tomto případě upravuje zákon č. 1/2003. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, tj. když Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba převezmete objednané zboží.
Na uplatnění práva odstoupit od smlouvy můžete použít vzorový formulář "Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku“. Tento formulář musíte vyplnit a vyplněný zaslat poštou na adresu našeho provozu: BILY, s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka. Po obdržení řádně vyplněného formuláře Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku, Vám v nejkratším možném termínu zašleme e-mailem na Vámi zadanou adresu potvrzení o jeho přijetí .

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Podle §10 odst. 1 písm. 1, jste povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět.Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na přepravu, které jsme na základě kupní smlouvy přijali, a to stejným způsobem, jakým jsme je přijali. Platba za zakoupené zboží a náklady na doručení zboží k Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží.

3. Způsob vrácení zboží

Zašlete nám zboží na adresu Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby. Zásilky zaslané formou dobírky nepřebereme.

4. Úhrada nákladů na vrácení zboží k nám

Podle § 3,odst.1 písmene „i“, pokud odstoupíte od kupní smlouvy, budete nést náklady na vrácení zboží k nám.

5. Odpovědnost spotřebitele/kupujícího za škodu vzniklou na vráceném zboží

a/ Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem , než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
b/ Vrácené zboží a obal musí být v takovém stavu, aby mohl být prodán dalšímu spotřebiteli bez snížení jeho prodejní ceny. V případě, že zboží bude poškozeno, není v původním obalu, bylo používáno, a proto muselo být prodáno jako bazarové zboží, náklady a cenový rozdíl nesete Vy.