Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o jejich zpracování

Ochrana soukromí našich zákazníků při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochranu v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni námi používaných prostředků.

Kdo je provozovatelem (správcem) zpracovávaných osobních údajů

Provozovatelem zpracovávaných osobních údajů je BILY s.r.o. se sídlem Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka, IČ: 46 866 833, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka číslo: 57590/L.

Kontaktní údaje na správce jsou: BILY s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 03301 Liptovská Porúbka ale e-mailový kontakt: info@antci.com

Správce nejmenoval pověřence osobních údajů

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které obsahují malá množství informací, které se stáhnou a mohou být uloženy na vašem uživatelském zařízení, například v počítači (nebo jiném zařízení, které podporuje internet, například smartphone nebo tablet) . Můžeme použít podobné techniky, jako jsou pixely, webové majáky (web beacons) a otisky prstů zařízení (device fingerprints). Z důvodu konzistentnosti budou všechny tyto techniky spolu dále označovány jako „soubory cookie“.

Tyto Zásady používání souborů cookie vám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zákona č. 1/2006 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“) poskytují informace, které soubory cookie BILY, s.r.o. jako provozovatel osobních údajů návštěvníky webu používá a proč. Naše Zásady používání souborů cookie obsahují úplné informace o dalších údajích, které můžeme shromažďovat a jak můžeme Vaše osobní údaje používat.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Zpracováváme zákonem povinné údaje, které jsou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a spotřebitelem. Jedná se tedy o jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště nebo kontaktní adresu, telefonní a e-mailový kontakt. Zároveň tyto údaje využíváme pro marketingové účely a provozování spotřebitelských soutěží a věrnostních programů.

Soubory cookie používané na webu

Soubory cookie zpracováváme pro různé účely , ale primárně je používáme k tomu, abychom vám byli schopni webovou stránku optimálním způsobem zobrazit, zajistit řádné funkcionality webu v souladu s vašimi preferencemi (tzv. nezbytné cookies). Používání nezbytných cookies na webu je možné i bez vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu nezbytné cookies zpracováváme vždy.

Kromě nezbytných cookies BILY, s.r.o. používá více druhů souborů cookie na webu:
1) analytické a statistické soubory cookie; a
2) reklamní soubory cookie
(dále spolu jen „volitelné soubory cookie“).

Tyto volitelné soubory cookies budou zpracovávány a ukládány pouze s vaším souhlasem. Některé z nich jsou cookie relace, které jsou dočasné a umožňují nám propojit vaše akce během relace prohlížeče. Soubory cookie relace budou automaticky vymazány při zavření vašeho prohlížeče. Ostatní soubory cookie jsou trvalé soubory cookie, které zůstanou ve vašem zařízení během období uvedeného v souboru cookie. na banneru nastavení souborů cookie, udělujete BILY, s.r.o. souhlas k umístění a/nebo čtení všech souborů cookie včetně externích cookies (tj. nejen cookies, které se zpracovávají na právním základě zákon, ale také cookies, které jsou zpracovávány na právním základě souhlas), které na naší webové stránce používáme. Při výběru třetích osob – našich partnerů v analytické nebo marketingové oblasti – dbáme na to, aby tyto subjekty garantovaly požadovanou úroveň ochrany osobních údajů v Evropské unii.

Klepnutím na tlačítko „Odmítnout všechny“ odmítnete všechny soubory cookie, tzn, že budeme o Vás zpracovávat pouze nezbytné cookies.

Analytické a statistické soubory cookie

Analytické a statistické soubory cookie nám pomáhají pochopit chování našich návštěvníků. Tyto soubory cookie můžeme například použít k získání náhledu na to, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Znamená to, že můžeme zjistit, co funguje a co ne, umožňuje nám to neustále zlepšovat webové stránky a měřit, jak efektivní je naše reklama a komunikace.

Tyto typy cookies zpracováváme podle článku. Čl. 1 písm. a) GDPR, tzn. na základě vašeho souhlasu.

Informace poskytujeme i následujícím subjektům (příjemcům): společnost Google, která je poskytovatelem analytického nástroje Google Analytics, subjekty , kterým provozovatel poskytuje osobní údaje na základě zákona, společnosti zabezpečující IT služby, jednotlivé funkcionality webové stránky a/nebo poskytování podpory při správě cookies, reklamní a marketingové agentury.

Službu Google Analytics zajišťuje společnost: Dublin Google, Irsko, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436-1001.

Podmínky poskytování služby Google Analytics jsou dostupné zde: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Obecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics je dostupný zde:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs, a také politika o ochraně soukromí společnosti Google je dostupná zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Reklamní soubory cookie

Reklamní soubory cookie si zapamatují preferenci produktu a stránek, a obecně návštěvu webu. Snažíme se poskytovat vám reklamu relevantní pro vás a na základě vašich zájmů z jiných online platforem, které jsou dostupné na základě vašich návštěv a prohlížení naší webové stránky a jiných webových lokalit třetích stran. Na základě těchto zájmů vytváříme segmentovaný profil a potom přizpůsobujeme obsah a reklamy na naší webové stránce různým skupinám zákazníků. Třetí strany, které nastaví soubory cookie přes naši webovou stránku, se mohou tímto způsobem také pokusit zjistit, jaké jsou vaše zájmy a tyto informace mohou také použít k tomu, aby vám poskytly obsah nebo reklamy, o kterých se zdá, že by mohly být pro vás relevantní na jiných než webových stránkách BILY, s.r.o.. V takovém případě se informace o vaší aktuální návštěvě webu mohou kombinovat s informacemi z předchozích návštěv jiných webových stránek, jako jsou naše. Tyto reklamní soubory cookie se také používají k omezení počtu zobrazení reklamy a také k měření její efektivnosti.

Na naší webové stránce využíváme také doplňky sociální sítě Facebook, v podobě služby Facebook Conversion Pixel. Facebook Pixel nám pak nabízí informace o konverzích z našich reklam na Facebooku, nabízí možnost remarketingu těch z vás, kteří nám dali souhlas a kteří již navštívili naši webovou stránku.

Službu Facebook Pixel zajišťuje společnost Meta Platforms Ireland Limited /dříve: Facebook Ireland Ltd./, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland (dále jen „Facebook“).

Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů prostřednictvím Facebooku získáte ve Prohlášení o ochraně osobních údajů na následujícím linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Tyto typy cookies zpracováváme podle článku. Čl. 1 písm. a) GDPR, tzn. na základě vašeho souhlasu.

Další informace o souborech cookie, které souvisejí se sociálními sítěmi naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

Facebook: http:// www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388< /a>

Kontrola nastavení souborů cookie

BILY, s.r.o. vám nabízí možnost udělit souhlas se zpracováním souborů cookie nebo nastavit vaše preference týkající se určitých kategorií souborů cookie kliknutím na možnost “Nastavení souborů cookie” na banneru.

Pokud v nastaveních prohlížeče jednoduše zakážete všechny soubory cookie, možná zjistíte, že některé části nebo funkce naší webové stránky nebudou fungovat, protože váš prohlížeč nám může zabránit v nastavení funkčně nezbytných souborů cookie. Z toho důvodu se doporučuje používat nastavení souborů cookie na naší webové stránce, namísto zakázání všech souborů cookie přes webový prohlížeč.

Jaká je doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z plnění smluvního vztahu. Osobní údaje uchovávané za účelem marketingových aktivit a věrnostních programů jsou uchovávány do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním pro tyto účely.

Jaká máte práva?

V souladu s GDPR máte právo na:

 • přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje:
 • právo na potvrzení o tom, zda provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává
 • právo získat přístup k těmto údajům
 • právo na kopii těchto osobních údajů
 • právo na opravu Vašich zpracovávaných osobních údajů
 • právo na vymazání Vašich údajů, kromě těch údajů, které zákon ukládá povinně uchovávat
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a účely spotřebitelských soutěží
 • právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracovávání vašich údajů
 • právo na přenos osobních údajů k jinému provozovateli
 • právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv k osobním údajům nebo k porušení podmínek zpracování Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů SR
Hraniční 12
820 07 Bratislava 27

Závěrečné poznámky

Tyto zásady používání souborů cookie budeme přehodnocovat a podle potřeby aktualizovat. Jakékoli změny v těchto zásadách používání souborů cookie budou zveřejněny na naší webové stránce, a budete o nich informováni. Na této webové stránce můžete získat jejich nejnovější verzi.